Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2004VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014
Kokoukset
Seuralla oli 80. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Huhtikuusta alkaen kokoukset järjestettiin yhteiskokouksina Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen (HHY) kanssa. Seura isännöi huhtikuun, lokakuun ja joulukuun kokoukset, HHY syyskuun ja marraskuun kokoukset. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa

Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

17.1. Lena Huldén: Hyönteiset ihmisten ravintona.
21.2. Vuosikokous. Jyrki Muona: Liitukauden sukupuuttoaalto kuoriaisten silmin.
21.3. Mikko Kuussaari: Kokemuksia pikkuapollon siirtoistutuksista Uudellemaalle ja Lounais-Suomeen
11.4. Veikko Huhta: Suomen petopunkit (Acari: Mesostigmata).
19.9. Annika Uddström: Suomen lukit ja valeskorpionit.
17.10. Sääntömääräinen syyskokous. Mari Kekkonen: DNA-viivakoodit taksonomin pikku apulaisina
21.11. Gunilla Ståhls-Mäkelä: Kaksisiipiskeräilyä Venäjän Kaukoidässä.
12.12. Tomas Roslin, Jaakko Mattila ja Juho Paukkunen: Öölannin retki. Ilpo Mannerkoski: Kevätretki Raaseporin Framnäsiin ja kesäretki Raaseporin Fiskarsiin.

Kokouksissa esitettiin yhteensä 19 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Niclas Fritzén (1), Antti Haarto (1), Lena Huldén (1), Reijo Jussila (4), Sakari Kerppola (1), Arno Kullberg (1), Martti Koponen (2), Ilpo Mannerkoski (2), Jaakko Mattila (1), Jyrki Muona (1), Pertti Rassi (1), Veijo Seppänen (2) ja Hans Silfverberg (1).
Tiedonannot koskivat seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (9), kovakuoriaiset (6), perhoset (2), kaksisiipiset (2) ja luteet (1).
Niissä ilmoitettiin 1 Pohjoismaille uusi laji, 23 Suomelle uutta lajia ja 3 uutta maakuntahavaintoa.
Näiden lisäksi ilmoitti joulukuun kokouksessa retkihavaintojaan 10 henkilöä.
Kokouksissa kävi keskimäärin 21 henkilöä.

Retket
Kevätretki tehtiin Raaseporin Framnäsiin 24.5. Osanottajia oli 15 henkilöä. Kesäretki suuntautui Raaseporin Fiskarsin ympäristöön, majapaikkana urheiluopisto Kisakeskus, 29.6. – 4.7., ja retkelle osallistui 20 henkilöä.

Julkaisutoiminta
SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 24 ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa, yhteensä 224 sivua.

Sarjan toimituskunnassa SHS:n edustajana (ja toimituskunnan puheenjohtajana) on ollut MMM Ilpo Mannerkoski (varalla dos. Nina Laurenne). Sarjan päätoimittajana on toiminut dos. Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Salla-Riikka Westerlund.
Avustavina toimittajina toimivat dos. Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.
Entomologica Fennicalla oli 172 vaihtokumppania, joille lähetettiin 193 julkaisua.

Muu toiminta
Seura on osakkaana Hyönteistarvike Tibiale Oy:ssä.

Apurahat
Prof. Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kuusi apurahaa:
Riikka Elo, TY, 900 € väitöskirjaan DNA-menetelmät vaikeiden sammalpunkkiryhmien (Acari:
Oribatida) erottelussa; Henriikka Kivilä, HY, 500 € graduun Late Holocene climate development of
Bjørnøya based on chironomid analysis; Juho Kokkonen, HY, 500 € graduun Myrskytuhojen
vaikutus kirjanpainajan populaatiotiheyteen ja metsänterveyden muutoksiin; Elviira Kuusinen, JY,
500 € graduun Tienpientareiden merkitys korvaavina elinympäristöinä niittyjen luteille; Susu
Rytteri, HY, 500 € graduun Pikkuapollon leviämisen mallintaminen Porvoon istutusalueella; Siti
Fauziyah, Åbo Akademi, 500 € väitöskirjaan Morphological and mechanical characterisation of
Libellulidae wings in Finland and Indonesia.

Toht. V. J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin kuusi apurahaa:
Silvija Budaviciute, HY, 500 € laboratoriokuluihin Ants as indicators of tropical forest ecosystem
processes; Siiri Fuchs, HY, 500 € graduun Immuunivasteen ja stressinsiedon periytyminen äidin vaikutuksesta mustamuurahaisella (Formica fusca); Anna Hietala, HY, 500 € graduun Vitellogeniinin kastispesifinen ilmentyminen mustamuurahaisella (Formica fusca); Riikka
Kinnunen, HY, 500 € graduun The effect of habitat change on ant community structure; Sanna
Saari, HY, 1060 € Systematiikan oppikirjan kuvittaminen ja taittaminen; Varpu Vahtera, TY, 900€
laboratoriokuluihin Mikä on laji? Molekyylimetodit neotrooppisen monimuotoisuuden
selvittämisessä.

Hallitus ja muut toimihenkilöt
Puheenjohtajana on ollut MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2016), varapuheenjohtajana prof. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2017), sihteerinä dos. Nina Laurenne (erovuorossa v. 2015), rahastonhoitajana KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2017) ja kirjastonhoitajana FT Heidi Viljanen (erovuorossa v. 2016). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet dos. Lena Huldén (erovuorossa v. 2015) ja dos. Tomas Roslin (erovuorossa v. 2015).

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja prof. Erkki Laasonen sekä varalla FM Juho Paukkunen ja dos. Ilkka Teräs. Retkisihteerinä on toiminut Heidi Viljanen. Hallitus on pitänyt vuoden aikana viisi kokousta.

Talouskatsaus
Seuran talous oli vakaa toimintavuoden aikana. Jäsenmaksusuorituksia on suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna.  Tri V.J. Karvosen ja prof. Uunio Saalaan stipendirahastojen käypä arvo ylittivät hankinta-arvon tilivuoden lopussa.  Prof. Esko Kankaan rahasto strukturoitiin uudelleen ja rahaston käypä arvo alitti niukasti hankinta-arvon. Rahastoihin tehtiin lisäsijoituksia. Näkymät vuodelle 2015 ovat vakaat.

Maksut
Seuran jäsenmaksu oli 15 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 25 €.

Jäsenistö
Uusiksi jäseniksi valittiin Eeva Ahervuo, Birgit Broman, Elina Enho, Matti Fischer, Leeni Hämynen, Johanna Hästholm, Stefan Jakobsson, Jesse Keskiaho, Juho Kokkonen, Marika Kuokkanen, Johanna Lehto, Markku Lappalainen, Tuula Lehtonen, Petri Metsälä, Seppo Miettinen, Arto Muinonen, Seppo Nokkala, Jukka Palm, Petri Parkko, Markku Riihinen, Petri Ruuskanen, Susu Rytteri, Sanna Saari, Kristiina Suojärvi, Turo Tuomikoski, Heli Vainio, Pekka Veikkolainen, Santtu Vekkeli, Jaakko Vikberg ja Pia Vikman-Roslin (yhteensä 30).

Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikaiset jäsenet Aulis Tinnilä, Seppo Laurema ja Kauri Mikkola. Jäsenrekisteristä poistettiin 7 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului yksi kunniajäsen, 372 varsinaista jäsentä ja 13 kirjeenvaihtajajäsentä.

Sivun alkuun

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013
Kokoukset
Seuralla oli 79. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa

Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

18.1. Jenni Leppänen: Viholaismuurahaisten fylogeografia ja sosiaalinen loisinta.
15.2. Vuosikokous. Pertti Rassi: Ahkeruus voittaa kovankin onnen, osa II: "Pihapinnat".
15.3. Jere Kahanpää: Hyönteisten tyyppinäytteet ja Internet: siirtyvätkö tyyppiyksilöt verkkoon?
19.4. Sami Karjalainen: Neidonkorennot -kirja ̶ tavoite ja toteutus.
20.9. Annika Uddström: Suomen lukit ja valeskorpionit.
18.10. Sääntömääräinen syyskokous. Ilpo Mannerkoski: Uusia lajeja tulee koko ajan - Suomen kovakuoriaislajiston viimeaikaiset muutokset.
15.11. Stephen Venn: Kaupunkimetsien ja -niittyjen maakiitäjäislajistot. Kuinka elinympäristöjä tulisi hoitaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi?
13.12. Ilkka Teräs kertoi kevätretkestä Merikarvialle ja Ilpo Mannerkoski kertoi kesäretkestä Inarin Kaamaseen.

Kokouksissa esitettiin yhteensä 10 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Reijo Jussila (2), Sakari Kerppola (2), Martti Koponen (3), Ilpo Mannerkoski (1), Veijo Seppänen (1) ja Ilkka Teräs (1)
Niissä ilmoitettiin 1 Pohjoismaille uusi laji, 8 Suomelle uutta lajia ja 2 uutta maakuntahavaintoa.
Tiedonannot koskivat seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (8), kovakuoriaiset (2) ja kaksisiipiset (2).
Lisäksi ilmoitettiin 20:sta harvinaista lajia koskevaa tiedonantoa. Kokouksissa kävi keskimäärin 20 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Inkoon Kopparnäsiin 25.5. Osanottajia oli 10 henkilöä. Kesäretki suuntautui Inarin Kaamaseen 24.-29.6., ja retkelle osallistui oli 25 henkilöä.

Julkaisutoiminta
SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 24 ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa, yhteensä 240 sivua.

Sarjan toimituskunnassa SHS:n edustajana (ja toimituskunnan puheenjohtajana) on ollut MMM Ilpo Mannerkoski (varalla dos. Nina Laurenne). Sarjan päätoimittajana on toiminut dos. Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Salla-Riikka Westerlund.
Avustavina toimittajina toimivat dos. Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.
Entomologica Fennicalla oli 184 vaihtokumppania, joille lähetettiin 193 julkaisua.

Muu toiminta

Seura on osakkaana Hyönteistarvike Tibiale oy:ssä.
Seura järjesti seminaarin ja esitteli toimintaansa Outdoor -messuilla Vantaalla 17.-19.5.2013.

Apurahat
Prof. Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kuusi apurahaa:
Salla Härkönen,TY, 1000 € väitöskirjaan Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintymistiheys; Anniina Kuusijärvi, HY, 500 € graduun Metsälantiaisen kahden värimuodon levinneisyys ja sen taustalla olevat mekanismit; Kukka Kyrö, HY, 800 € väitöskirjaan Katot kedoiksi: viherkattojen merkitys kaupunkien selkärangatonlajiston monimuotoisuudelle; Sampsa Malmberg HY & Mikko Tiusanen HY, 800 € Espoon Finnoon I:n asemakaava-alueen kovakuoriaiskartoitukseen; Marko Tähtinen, HY, 500 € graduun Idänsiilikkään levinneisyys, suojelubiologia ja ekologia ja Elsi Övermark, JY, 500 € graduun Metsitettyjen peltojen ja samanikäisten talousmetsien merkitys maakiitäjäislajistolle.

Toht. V. J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin yhdeksän apurahaa:
Julia Fält, TY, 1000 € väitöskirjaan Pohjoisten leveyspiirien valorytmin merkitys tulokashyönteisten sopeutumiselle uuteen ympäristöön; Maria Heikkilä, HY, 610 € matkaan Societas Europaea Lepidopterologica:n konferenssiin; Mari Kekkonen, HY, 610 € matkaan XVIII European Congress of Lepidopterology -kongressiin; Tiia Marttinen, HY, 500 € graduun Runkohaapsasen (Saperda carcharias) mukana kulkeutuvat sienet; Unni Pulliainen, HY, 500 € graduun Sisäsiitoksen vaikutus loviniskamuurahaisen (Formica exsecta) jälkeläishoivaan ja kuolleisuuteen; Annu Tertsonen, HY, 500 € graduun Kemiallisten tunnistusmerkkien periytyminen mustamuurahaisella Formica fusca (Hymenoptera: Formicidae); Marianna Teräväinen, HY, 1000 € matkaan Pariisin Luonnontieteelliseen museoon; Anu Veijalainen, TY, 775 € matkaan Wyomingin yliopistoon ja Ika Österblad, HY, 350 € matkaan Sveriges lantbruksuniversitet -yliopistoon.

Hallitus ja muut toimihenkilöt
Puheenjohtajana on ollut MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2016), varapuheenjohtajana prof. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2014), sihteerinä dos. Nina Laurenne (erovuorossa v. 2015), rahastonhoitajana KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2014) ja kirjastonhoitajana FT Heidi Viljanen (erovuorossa v. 2016). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet dos. Lena Huldén (erovuorossa v. 2015) ja intendentti Larry Huldén (erovuorossa v. 2015).

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja prof. Erkki Laasonen sekä varalla FM Juho Paukkunen ja MMM Sanna Välimäki. Kevätretken järjesti MMM Ilpo Mannerkoski, kesäretken dos. Lena Huldén. Hallitus on pitänyt vuoden aikana viisi kokousta.

Talouskatsaus

Seuran talous oli vakaa toimintavuoden aikana ja tuotti hieman ylijäämää. Jäsenmaksutuottoja kertyi keskimääräinen määrä. Prof. Uunio Saalaan rahaston arvo palautettiin hankintahintaan taseessa. Stipendirahastojen käypä arvo on kaikkien aikojen korkein tilivuoden lopussa. Jäsenmaksun korotuksen myötä näkymät vuodelle 2014 ovat hyvät.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 23 €.

Jäsenistö
Uusiksi jäseniksi valittiin Päivi Hakkarainen, Kimmo Kaukonen, Kukka Kyrö, Jaakko Köresaar, Jorma Lindström, Matias Mustonen, Harri Nilsson, Ernesto Navarro Polo, Unni Pulliainen, Anssi Perälä, Olli Pihlajamaa, Ilari Rasimus ja Sini Solala (yhteensä 13).

Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikaiset jäsenet Osmo Heikinheimo ja Einari Valleala. Jäsenrekisteristä poistettiin kaksi henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului yksi kunniajäsen, 352 varsinaista jäsentä ja 13 kirjeenvaihtajajäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Kokoukset

Seuralla oli 78. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa

Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

20.1. Tomas Roslin: Vapaaehtoiset maallikot hyönteistieteen tukena – maailman suurimmat sontakokeet suomalaisnuorten voimin
17.2. uosikokous. Teemu Rintala: Suomen verkkosiipiset
16.3. Varpu Vahtera: Juoksujalkaisten (Chilopoda: Scolopendromorpha) hengitysaukon rakenne ja sen merkitys ryhmän sukulaisuussuhteissa
20.4. Jari Ilmonen: DNA-viivakoodauksen mahdollisuudet ja sudenkuopat - esimerkkinä mäkärät
21.9. Ilkka Teräs: Suomalaisia myrkkypistiäistutkijoita aikojen takaa
19.10. Sääntömääräinen syyskokous. Kari Heliövaara: Kirjahanke – sepät, sepikät ja jalokuoriaiset
16.11. Maria Heikkilä: Gelechioidea – valtava yläheimo pieniä perhosia
14.12. Ilpo Mannerkoski kertoi seuran kevätretkestä Raaseporin Gloholmeniin ja Ilkka Teräs kesäretkestä Merikarvialle.

Kokouksissa esitettiin yhteensä 13 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Antti Haarto (1), Reijo Jussila (5), Arno Kullberg (1), Martti Koponen (1), Jyrki Muona (2), Martti Raekunnas (1), Juha Salokannel (1), Veijo Seppänen (1), Ilkka Teräs (1) ja Jussi Vilén (1). Niissä ilmoitettiin 12 Pohjois-Euroopalle uutta lajia, 29 Suomelle uutta lajia ja 2 uutta maakuntahavaintoa. Tiedonannot koskivat seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (8), kovakuoriaiset (5), kaksisiipiset (1) ja vesiperhoset (1). Lisäksi ilmoitettiin 12:sta harvinaista lajia koskevaa tiedonantoa. Kokouksissa kävi keskimäärin 23 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Raaseporin Gloholmeniin 26.5. Osanottajia oli 19 henkilöä. Kesäretki suuntautui Merikarvialle 25.-30.6 ja retkelle osallistui oli 17 henkilöä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 23 ilmestyi toimintavuonna neljä numeroa, yhteensä 240 sivua.                                   

Sarjan toimituskunnassa SHS:n edustajana (ja toimituskunnan puheenjohtajana) on ollut MMM Ilpo Man­ner­koski (varalla FT Nina Laurenne). Sarjan päätoi­mit­ta­jana on toiminut dos. Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Salla-Riikka Westerlund.
Avustavina toimittajina toimivat prof. Jyrki Muona, dos. Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.
Entomologica Fennicalla oli 189 vaihtokumppania, joille lähetettiin 193 julkaisua.

Muu toiminta

Seura on osakkaana Hyönteistarvike Tibiale oy:ssä.

Seuran arkiston järjestämistä on jatkettu.

Apurahat

Prof. Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin viisi apurahaa:
Riikka Elo: 7th Symposium of the European Association of Acarologists. Kongressimatkaan 400 €.
Santra Hakkarainen: Hallamittarin toukkien kasvu rauduskoivun eri genotyypeillä muuttuvassa ilmastossa. 500 €. Ji Li: Carabid beetles in artificial meadow habitats. 500 €. Heidi Viljanen: Madagaskarin ja Borneon lantakuoriaisyhteisöt – luonnonhistoria vs. ekologia. Borneon matkaan 1000 €. Ika Österblad: Syödäkö hyönteisiä vai hämähäkkejä? Tutkimus loispistiäisten evolutiivisesta historiasta ja isäntä-lois –suhteiden kehittymisestä. 500 €

Toht. V. J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin neljä apurahaa:
Tuomas Lahti: Matkailun vaikutus Käsivarren erämaa-alueiden luontoon – tarkastelussa hyönteiset, kasvit ja linnut.  500 €. Eija Nummela: Turun Pomponrahkan kaksisiipisten (Diptera) monimuotoisuuden tarkastelu ja suoalueen nykytilanteen arvioiminen eri elinympäristöissä. 500 €. Juho Paukkunen: HYM Course Tovetorpin tutkimusasemalla 5.-12.8.2012. 1455 €. Irena Saarijärvi: Viljelypeltojen ja monimuotoisuuskaistojen ludelajistosta tietoa agroekosysteemien biodiversiteetin lisäämiseen. 500 €.

Kunnianosoitukset

Vuosikokouksessa luovutettiin hopeiset Saalas-mitalit dos. Antti Pekkariselle ja LuK Matti Viitasaarelle. Mitalinsaajat esiteltiin Luonnon Tutkijan numerossa 1-2/2012.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2013), varapuheen­johta­ja­na MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2014), sihteerinä FT Nina Laurenne (erovuorossa v. 2015), rahas­tonhoitaja­na KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2014) ja kir­jaston­hoi­ta­jana prof. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2013). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet dos. Lena Huldén (erovuorossa v. 2015) ja intendentti Larry Huldén (erovuorossa v. 2015).

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja prof. Erkki Laasonen sekä varalla FM Ilpo Rutanen ja MMM Sanna Välimäki. Retkisih­teerinä on toiminut MMM Ilpo Mannerkoski. Hallitus on pitänyt vuoden aikana kahdeksan kokousta.

Talouskatsaus

Seuran talous oli vakaa toimintavuoden aikana. Jäsenmaksuja maksettiin kiitettävästi. Tri V.J. Karvosen stipendirahastojen käypä arvo ja professori Esko Kankaan rahaston käypä arvo ylittivät hankinta-arvon tilivuoden lopussa.  Prof. Uunio Saalaan rahaston käypä arvo alitti hankinta-arvon, joskaan ei merkittävästi. Edellisenä vuonna kirjatut arvonalennukset voitiin palauttaa. Alkuvuonna tehtiin rahastoihin lisäsijoituksia. Näkymät vuodelle 2013 ovat vakaat.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 23 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin Eeva-Liisa Alanen, Silvija Budaviciute, Christelle Couchoux, Marko Hallikas, Markku Haukioja, Valtteri Jokinen, Jouko Ilmari Kilpeläinen, Jussi Koistinen, Selma Kallio, Pekka Liusvaara, Sampsa Malmberg, Tommi Mäkelä, Eija Nummela, Hanne Rajanen, Hannele Tervola, Heikki Tiainen, Merja Tiainen, Marko Tähtinen, Tuomo Vainio, Maarit Voimanen, Elsi Övermark (yhteensä 21).

Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikaiset jäsenet Maija Peitsalmi, Jukka Särkkä ja Ari Valpas. Kirjeenvaihtajajäsenistä olivat kuolleet Ingvar Svensson ja Pierre Viette vuonna 2011.  Jäsenrekisteristä poistettiin 7 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului yksi kunniajäsen, 341 varsinaista jäsentä ja 13 kirjeenvaihtajajäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Kokoukset

Seuralla oli 76. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

21.1. Sata vuotta Risto Tuomikosken syntymästä.
Antti Pekkarinen: Risto Tuomikoski – legendaarinen monitieteilijä
Pekka Vilkamaa: Risto Tuomikoski hyönteistutkijana
18.2. Vuosikokous. Aino Juslén: Punainen kirja 2010
18.3. Kari Koivulehto: Miten mehiläinen valmistaa hunajaa?
15.4. Seppo Koponen: Suomen hämähäkkitutkimuksen historia
16.9. Riitta Kaartinen: Ravintoverkot pirstoutuneessa maisemassa: Äkämiä, koverteita ja kiilupistiäisiä
21.10. Sääntömääräinen syyskokous.Jyrki Muona: Kovakuoriaisjahdissa Hessenissä – PUTTEn monet kasvot
18.11. Gergely Várkonyi: Koillis-Grönlannin arktinen hyönteisyhteisö
16.12. Ilpo Mannerkoski kertoi Lapinjärven kevätretkestä ja Ilkka Teräs Suomussalmen kesäretkestä

Kokouksissa esitettiin yhteensä 10 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Antti Haarto (1), Risto Iivarinen (1), Reijo Jussila (3), Sakari Kerppola (1), Martti Koponen (1), Arno Kullberg (1), Martti Raekunnas (1) ja Pertti Rassi (1). Niissä ilmoitettiin 8 Suomelle uutta lajia ja 28 uutta maakuntahavaintoa. Harvinaisia hyönteislajeja ilmoitettiin 4 ja yksi laji ilmoitettiin Grönlannille ja koko nearktiselle alueelle uutena. Tiedonannot käsittelivät seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (4), kovakuoriaiset (3), kaksisiipiset (2) ja perhoset (1). Kokouksissa kävi keskimäärin 22 henkilöä.

Retket

Kevätretkelle Lapinjärvelle 29.5.2011 osallistui 13 jäsentä ja kesäretkelle Suomussalmelle 27.6.-3.7.2011 osallistui 20 jäsentä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 22 ilmestyi toimintavuonna kolme numeroa, yhteensä 208 sivua (numero 4 ilmestyy 13.3.2012 ja koko volyymin laajuudeksi tulee 288 sivua).                   

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana (ja toimituskunnan puheenjohtajana) ollut MMM Ilpo Man­ner­koski, varalla FT Nina Laurenne. Sarjan päätoi­mit­ta­jana on toiminut dos. Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Mari Kekkonen. Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, dos. Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.

Toimintavuoden aikana lopetettiin 4 vanhaa vaihtoyhteyttä. Vuoden lopussa Entomologica Fennicalla oli 197 vaihtokumppania, joille lähetettiin 201 julkaisua.

Muu toiminta

Seura on osakkaana Hyönteistarvike Tibiale oy:ssä. Veijo Seppänen on toiminut seuran edustajana Hyönteistarvike Tibiale oy:n hallituksessa 1.1.-30.6.2011.
Seura on antanut Ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta ”Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet”.

Seuran arkiston järjestäminen on aloitettu.

Apurahat

Prof. Uunio Saalaan rahastosta jaettiin seitsemän apurahaa:
Hannele Kauranen: matka-apuraha Saksassa pidettävään European Society for Evolutionary Biology –kokoukseen, 500 €; Eija Lönn: Chromosomal localization of candidate genes for circadian clock and photoperiodic timer and coadapted gene complexes in Drosophila montana, 500 €; Mikko Merisalo: Lisääntymislepokauden kandidaattigeenit pohjoisella Drosophila montana –mahlakärpäsellä, 500 €;
Jenni Prokkola: Lämpötilan vaikutuksia fenotyyppiin sekä geenien ja ympäristön vuorovaikutuksiin immuunipuolustuksessa ja elinkiertopiirteissä jauhopukilla, 500 €; Heini Pystynen: Siperianmänty-kehrääjän massaesiintymän voimakkuuden vaikutukset lehtikuusikoiden kovakuoriaisten laji- ja yksilömääriin, 300 €; Anneli Syrjänen: Sisäsiitoksen vaikutus harmosuomuyökkösen (Abrostola asclepiadis) elinkelpoisuuteen, 500 €; ja Marianna Teräväinen: Elateriformia (Coleoptera) kovakuori-aisten kehityshistoria ja sukulaisuussuhteet, 700 €.

Tri V.J. Karvosen rahastosta jaettiin neljä apurahaa:
Riikka Elo: Turun Ruissalon tammimetsien kaljukekomuurahaispesissä ja niitä ympäröivässä maaperässä esiintyvät sammalpunkit, 500 €; Marja Haatainen: matka-apuraha Virossa pidettävään Evolutionary and plastic responses of animal growth to different temperatures: adaptations and constraints –kokoukseen, 450 €; Mirjami Smalén: Piileekö salalantiainen (Aphodius pedellus) Suomessa?, 500 €; Salla-Riikka Vesterlund: matka-apuraha Englannissa pidettävään International Union for the Study of Social Insects –kokoukseen, 500 €.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2013), varapuheen­johta­ja­na MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2014), sihteerinä FT Nina Laurenne (erovuorossa v. 2012), rahas­tonhoitaja­na KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2014) ja kir­jaston­hoi­ta­jana dos. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2013). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet dos. Lena Huldén (erovuorossa v. 2012) ja intendentti Larry Huldén (erovuorossa v. 2012).

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varalla FM Ilpo Rutanen ja MMM Sanna Välimäki. Retkisih­teerinä on toiminut MMM Ilpo Mannerkoski. Hallitus on pitänyt vuoden aikana 8 kokousta.

Talouskatsaus

Seuran talous oli vakaa toimintavuoden aikana. Jäsenmaksutuotot kattoivat kulut. Prof. Uunio
Saalaan ja Tri V.J. Karvosen stipendirahastojen käypä arvo alitti hankinta-arvon ja näille stipendirahastoille tehtiin arvonalennus. Professori Esko Kankaan rahaston käypä arvo ylitti niukasti hankinta-arvon.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 25 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin
Dmitri Andrijenko, Riikka Elo, Henna Fabritius, Santra Hakkarainen, Konsta Happonen, Anne-Maarit Hekkala, Eetu Holma, Oskari Härmä, Paavo Junttila, Aino Juslén, Markku Karttunen, Noora Kaunisto, Mari Kekkonen, Tiia Kärkkäinen, Tomi Luoto, Anna More, Curt Nyman, Jenni Prokkola, Pekka Raukko, Eerikki Rundgren, Raija Salminen, Mirjami Smalén, Usko Szeto ja Tapio Tiirikainen.

Toimintavuoden aikana seuran jäsenistä ovat kuolleet Pehr Ekbom ja Bernhard Lindeberg. Vuoden 2011 aikana jäsenrekisteristä poistettiin 4 henkilön tiedot. Vuoden lopussa seuraan kuului 16 kirjeenvaihtajajäsentä ja 322 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Kokoukset

Seuralla oli 75. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (vuosikokous Economicumissa).
Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

15.1. Hannu Saarenmaa: Internetin merkitys hyönteisharrastajalle
19.2. Vuosikokous ja 75-vuotisjuhla. Ilkka Hanski: Hyönteistutkijana ja evoluutiobiologina Madagascarissa
19.3. Johanna Rainio: Madagascarin maakiitäjäiset
16.4. Varpu Mitikka: Karttaperhosen levittäytymiskehitys Suomessa
17.9. Heikki Setälä: Maaperän niveljalkaisyhteisön käyttö ympäristön pirstoutumistutkimuksissa
15.10. Juho Paukkunen: Suomen kultapistiäiset
20.11. Jyrki Muona: Kovakuoriaiset järjestyksen kourissa
18.12. Ilpo Mannerkoski ja Ilkka Teräs pitivät esitelmän kevät- ja kesäretkestä Karkkilaan ja Mikkeliin. Ilkka Teräs kertoi Liettuan Birštonasissa 2.-7.8.2010 järjestetystä 28. Pohjoismais-balttilaisesta hyönteiskongressista

Kokouksissa esitettiin yhteensä 15 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Tom Clayhills (1), Antti Haarto (1), Reijo Jussila (5), Sakari Kerppola (1), Martti Koponen (2), Arno Kullberg (1), Erkki ja Leena Laasonen (1) Jyrki Muona (1), Juho Paukkunen (2), Pertti Rassi (2), Veijo Seppänen (1) ja Pekka Valtonen (2). Niissä ilmoitettiin 25 Suomelle uutta lajia ja 8 uutta maakuntahavaintoa. Lisäksi 92 hyönteishavaintoa ilmoitettiin Liettuasta. Kahdeksan tiedonantoa koski harvinaisia hyönteislajeja. Tiedonannot koskivat seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (23), kovakuoriaiset (15), kaksisiipiset (2) ja perhoset (2). Kokouksissa kävi keskimäärin 26 henkilöä.

Retket

Kevätretkelle Karkkilaan 30.5.2010 osallistui 13 jäsentä ja kesäretkelle Mikkeliin 29.6.-5.7.2010 osallistui 18 jäsentä. Retkestä kerrottiin Kaakkois-Suomen TV:ssä, Etelä-Savon radiossa ja Länsi-Savo –lehdessä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 21 ilmestyi toimintavuonna kolme numeroa, yhteensä 272 sivua (numero 4 ilmestyi 25.2.2011 ja koko volyymin laajuudeksi tuli 272 sivua).

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Man­ner­koski. Sarjan päätoi­mit­ta­jana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Mari Kekkonen.
Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.
Toimintavuoden aikana solmittiin kolme uutta ja lopetettiin 11 vanhaa vaihtoyhteyttä. Vuoden lopussa Entomologica Fennicalla oli 201 vaihtokumppania, joille lähetettiin 205 julkaisua.

Muu toiminta

Seura osti 5000 euron arvosta Hyönteistarvike Tibiale oy:n osakkeita. Veijo Seppänen on toiminut seuran edustajana Hyönteistarvike Tibiale oy:n hallituksessa. Seura on allekirjoittanut Ympäristöministerille lähetetyn vetoomuksen osallistumisesta National Nyckeln -määritysopassarjan kustannuksiin suomalaisten havaintojen mukaanoton turvaamiseksi myös tulevissa julkaisuissa. Seura kehitti tiedotusta liittymällä Facebookiin Seura osallistui GEO-lehden järjestämään kansainvälisen biodiversiteettivuoden Luontopäivä-tapahtumaan 25.5.2010 Töölönlahdella. SHS esittäytyi Suomen Biologian Seura Vanamon järjestämässä Luonnontuntemus tapahtumassa 9.10.2010. SHS esittäytyi Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivien järjestötorilla 20.11.2010 SHS rekisteröi domain-nimen suomenhyonteistieteellinenseura.org ja vuokrasi palvelintilaa kotisivuja ja sähköistä arkistoa varten.

Apurahat

Prof. Uunio Saalaan rahastosta jaettiin seitsemän apurahaa: Julia Fält: Immenkorennon (Calopteryx splendens) ja neidonkorennon (C. virgo) vuorokausiaktiivisuus sympatrisissa ja allopatrisissa populaatioissa 500 €, Maiju Kosunen: Maaperätekijöiden vaikutus neulastuhojen ennustamiseen 500 €, Linda Laakso: Siipitäplän koon vaikutus sudenkorentojen lämmönsäätelyyn 500 €, Minna Lyytikäinen: Pilkkumäntypistiäisen vaikutus männyn kasvuun ja kuolleisuuteen 500 €, Hannele Luhtasela: osallistuminen XVI International IUSSI Congressiin Kööpenhaminassa 500 €, Ulla Vattulainen: osallistuminen IUSSI (International Union for the Study of Social Insects) -kokoukseen Kööpenhaminassa 500 € ja Sanna Välimäki: osallistuminen WorldDendro 2010 - 8th Conference of Dendrochronology –kokoukseen Rovaniemellä 700 €.

Tri V.J. Karvosen rahastosta jaettiin kolme apurahaa: Jussi-Pekka Manner: Metsäympäristön muuttujien vaikutukset yöperhosten esiintymiseen ja diversiteettiin 500 €, Elina Peuhu: osallistuminen XXVIII Nordic-Baltic Congress of Entomology –kokoukseen Liettuassa 500 € ja Anu Veijalainen: pistiäiskurssille osallistumiseen USA:ssa 1700 €.

75-vuotisjuhla ja kunnianosoitukset

Helmikuun 75-vuotisjuhlakokouksen illanvietossa seuraa onnittelivat monet entomologiset seurat. Illanvietossa luovutettiin hopeiset Saalas-mitalit prof. Kauri Mikkolalle ja FM Martti Koposelle. Juhlasta oli selostus Luonnon Tutkijan numerossa 1/2010.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2013), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2011), sihteerinä FT Nina Laurenne (erovuorossa v. 2012), rahas­tonhoitajana KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2011) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2013). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet dos. Lena Huldén (erovuorossa v. 2012) ja intendentti Larry Huldén (erovuorossa v. 2012).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja MMM Sanna Välimäki. Retkisihteerinä on toiminut MMM Ilpo Mannerkoski. Hallitus on pitänyt 10 kokousta vuoden aikana.

Talouskatsaus

Seuran talous oli vakaa toimintavuoden aikana, vaikka 75-vuotisjuhla rasittikin sitä osaltaan. Ympäristöministeriön yleisavustus tasapainotti taloutta. Stipendirahastojen käypä arvo ylittää hankinta-arvon.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 25 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin:
Paul-Göran Borg, Neea Heinonen, Anu Jääskeläinen, Tuomas Kankaanpää, Pentti Ketola, Krista Kuisma, Eija Lehmuskallio, Jouko Lehmuskallio, Hannele Luhtasela-El Showk, Asko Niemelä-Koura, Jarmo Nykänen, Jari Peltonen, Heini Pystynen, Kalle Rainio, Vanamo Seppänen, Anssi Teräs, Heidi Viljanen, Tea Virkki ja Ika Österblad.

Jäsenrekisteristä poistettiin kolmen henkilön tiedot vuoden 2010 aikana. Touko Ilvessalo ja Kari Löyttyniemi kuolivat vuoden 2010 aikana ja lisäksi on tullut tietoon, että Toini Vainio on kuollut vuonna 2008. Vuoden lopussa seuraan kuului 16 kirjeenvaihtajajäsentä ja 306 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Kokoukset

Seuralla oli 75. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

16.1. Ilari Sääksjärvi: Länsi-Amazonian loispistiäiset - tuntemattoman monimuotoisuuden jäljillä
20.2. Jyrki Muona: Haavasta halavaan – montako lajia metsissämme onkaan?
20.3. Matti Hämäläinen: Neidonkorentoja tutkimassa Kaakkois-Aasiassa
17.4. Sami Karjalainen: Suorasiipiskirjan esittely
18.9. Jari Ilmonen: Suomen lähteikköjen vesihyönteiset: ekologisia ja eliömaantieteellisiä näkökulmia
16.10 Anders Albrech: Kirvat, ne pienet vihreät! Vai onko niitä? Katsaus kirvalajistomme monimuotoisuuteen
20.11. Lena Huldén & Larry Huldén, Suomen polttiaiset mahdollisen sinikieliepidemian vektoreina
18.12. Ilpo Mannerkoski ja Ilkka Teräs kertoivat seuran kevät- ja kesäretkestä
Sipoonkorpeen ja Virolahdelle

Kokouksissa esitettiin yhteensä 23 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Lena Huldén (2), Reijo Jussila (5), Sakari Kerppola (1), Martti Koponen (4), Jyrki Muona (2), Juho Paukkunen (1), Pertti Rassi (1) Matti Viitasaari (1), Veli Vikberg (6). Niissä ilmoitettiin 4 Pohjois-Euroopalle uutta lajia, 39 Suomelle uutta lajia, Suomelle uusi alalaji ja 24 uutta maakuntahavaintoa. Lisäksi ilmoitettiin 7 UHEX-lajia koskevaa havaintoa ja 2 muuta havaintoa koskien niveljalkaisten ekologiaa. Tiedonannot koskivat seuraavia hyönteislahkoja: pistiäiset (16), kovakuoriaiset (2), kaksisiipiset (1), täit (1). Yksi tiedonanto koski puutiaisia. Kokouksissa kävi keskimäärin 24 henkiöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Sipoonkorpeen 24.5. Osanottajia oli 15 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Virolahdelle 29.6–5.7. Osanottajia oli yhteensä 27 henkilöä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 20 ilmestyi toimintavuonna kolme numeroa, yhteensä 224 sivua (numero 4 ilmestyi 12.2.2010 ja koko volyymin laajuudeksi tuli 288 sivua). Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski. Sarjan päätoimittajana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FM Mari Kekkonen. Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa. Toimintavuoden aikana solmittiin kolme uutta vaihtoyhteyttä. Vuoden lopussa Entomologica Fennicalla oli 208 vaihtokumppania, joille lähetettiin 213 julkaisua.

Muu toiminta

Seura järjesti kovakuoriaisretken Helsingin keskuspuistoon 4.5.2009 yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Seuran uusittu kotisivu avattiin huhtikuussa osoitteessa http://www.fmnh.helsinki.fi/users/shs/

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kolme apurahaa: Tomi Luoto, 1380 € tutkimukseen: Surviaissääskien järven sisäinen levinneisyys ja siihen perustuva ympäristömallintaminen, Marianna Teräväinen, 1000 € tutkimukseen: Elateriformia-ryhmän sukulaisuussuhteiden selvittäminen ja Sini Ooperi, 1000 € kongressimatkaan.

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin yksi apuraha: Jukka Salmela, 1000 € tutkimukseen: Semiakvaattiset sääskiyhteisöt (Diptera, Nematocera) suhteessa ympäristömuuttujiin ja kasvilajistoon – tapaustutkimus palsasuovyöhykkeellä

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2010), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (erovuorossa v. 2011), sihteerinä FT Nina Laurenne (erovuorossa v. 2012), rahastonhoitajana KTM Veijo Seppänen (erovuorossa v. 2011) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (erovuorossa v. 2010). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet FT, MMT Lena Huldén (erovuorossa v. 2012) ja intendentti Larry Huldén (erovuorossa v. 2012). Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja MMM Sini Ooperi. Retkisihteerinä on toiminut MMM Ilpo Mannerkoski. Hallitus on pitänyt 7 kokousta vuoden aikana.

Talouskatsaus

Seuran talous oli vakaa tilivuonna. Jäsenmaksukertymä ole selvästi heikompi kuin edellisenä vuonna, mutta kulut olivat myös huomattavasti pienemmät. Stipendirahastojen arvo kohosi merkittävästi tilivuonna. Kaikkien rahastojen käypä arvo ylitti hankintahinnat 31.12.2009.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 25 €.

Jäsenistö
Uudeksi jäseneksi valittiin Jenni Leppänen. Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikainen jäsen Pauli Bagge, seuran entinen puheenjohtaja Olli Halkka ja seuran entinen sihteeri Eero Karppinen. Yksi jäsen erosi seurasta. Jäsenrekisteristä poistettiin 4 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului 16 kirjeenvaihtajajäsentä ja 292 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Kokoukset

Seuralla oli 74. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Tieteiden talossa lukuunottamatta syyskuun kokousta, joka oli Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

18.1. Marjo Saastamoinen: Liikkuvuuden kustannukset perhosmetapopulaatiossa
15.2. Juha Pöyry: Perinnebiotooppien hoidon vaikutukset hyönteisiin - esimerkkinä suurperhoset
28.3. Mikk Heidemaa: Phylogenetic and taxonomic studies on dolerine sawflies
18.4. Kari Heliövaara: Kiina-ilmiö - metsähyönteistieteellisiä tutkimuksia Sisä-Mongoliassa
19.9. Jyrki Muona: Hyönteisosaston ja kokoelmien esittely
17.10 Nina Laurenne: Kuinka loispistiäiset paikallistavat isäntänsä?
21.11. Bess Hardwick, Suomen tammen äkämäpistiäiset
19.12. Ilpo Mannerkoski kertoi seuran kevätretkestä Perniön Kosken kartanolle ja Ilkka Teräs kertoi seuran kesäretkestä Tornioon

Kokouksissa esitettiin yhteensä 28 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Antti Haarto (1), Arno Kullberg (1), Erkki Laasonen (1), Juho Paukkunen (3), Martti Koponen (4), Matti Viitasaari (1), Pekka Valtonen (2), Pertti Rassi (2), Reijo Jussila (5), Sakari Kerppola (1), Veijo Seppänen (1), Veli Vikberg (5)
Tiedonannoissa käsiteltiin seuraavia hyönteisryhmiä: kaksisiipiset (3), kovakuoriaiset (5), perhoset (2), pistiäiset (19), kierresiipiset (1). Niissä ilmoitettiin 1 Pohjois-Euroopalle uusi laji, 35 Suomen faunalle uutta lajia ja 50 uutta maakuntalöytöä. Lisäksi ilmoitettiin kesäretken yhteydestä löydetystä Suomelle uudesta satunnaiskasvista. Kokouksissa kävi keskimäärin 24 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Perniöön Kosken kartanolle 24.5. Osanottajia oli 19 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Tornioon 30.6–5.7. Osanottajia oli yhteensä 19 jäsentä ja 4 perheenjäsentä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica volyymista 19 ilmestyi toimintavuonna kolme numeroa, yhteensä 192 sivua (numero 4 ilmestyi 15.1.2009 ja koko volyymin laajuudeksi tuli 272 sivua).

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski; Ilkka Teräs valittiin 5.3. toimituskunnan puheenjohtajaksi. Sarjan päätoimittajana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FT Jouni Sorvari.

Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.
Toimintavuoden aikana lopetettiin neljä vaihtoyhteyttä ja solmittiin kaksi uutta yhteyttä. Vuoden lopussa Entomologica Fennicalla oli 205 vaihtokumppania, joille lähetettiin 210 julkaisua.

Muu toiminta

Seura antoi Luonnontieteelliselle keskusmuseolle lausunnon suositusluonnoksesta: Luonnontieteellisten havaintojen paikan ilmoittaminen EUREF-FIN –järjestelmässä.
Seura järjesti yhdessä Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa kovakuoriaisten syömäjälkiä esittelevän retken Helsingin keskuspuistoon 8.11.

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin neljä apurahaa: Maria Heikkilä, 440 € kongressiin osallistumiseen. Marjo Saastamoinen, 350 € kongressiin osallistumiseen. Marianna Teräväinen, 1238 € tutkimukseen: Hyönteisten käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Anu Veijalainen, 1470 € tutkimukseen: Lähemmäs sademetsälatvustojen monimuotoisuuden selvittämistä: Uusien loispistiäislajien tunnistus.

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin kaksi apurahaa: Inka Keränen, 600 € tutkimukseen: Risteytyminen immen- ja neidonkorennolla sekä siihen vaikuttavat ekologiset tekijät. Emmi Lehkonen, 1000 € tutkimukseen: Suojavyöhykkeen ja poimintahakkuiden merkitys sääski- ja sammallajiston säilymiselle metsälakikohteissa.

Professori Esko Kankaan rahastolle laadittiin ohjesääntö.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2010), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (2011), sihteerinä FT Lena Huldén (2009), rahastonhoitajana KTM Veijo Seppänen (2011) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (2010). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Pertti Rassi (2009) ja intendentti Larry Huldén (2009).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja MMM Sini Ooperi. Retkisihteerinä on toiminut ympäristöneuvos Pertti Rassi. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa.

Maksut

Seuran jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 23 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat 6 henkilöä: Terhi Lahtinen, Nina Laurenne, Emmi Lehkonen, Teppo Mutanen, Seppo Repo ja Panu Välimäki.

Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikaiset jäsenet Henry Holmberg, Seppo Lakovaara, Matti Rinne ja Michael Saaristo sekä kirjeenvaihtajajäsen Astrid Løken (Norja). Lisäksi saatiin tieto, että kirjeenvaihtajajäsen Bertil Kullenberg (Ruotsi) oli kuollut vuonna 2007. Jäsenrekisteristä poistettiin 5 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului 23 kirjeenvaihtajajäsentä ja 293 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Kokoukset

Seuralla oli 73. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokoukset pidettiin Tieteiden talossa. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

19.1. Niklas Wahlberg: DNA sekvenssit, fossiilit ja fylogeniat : pääsemmekö vihdoinkin käsiksi eliöiden kehityshistoriaan?
16.2. Matti Koivula: Kovakuoriaiset metsäpalomaisemassa – kokemuksia Kanadasta
16.3. Heikki Hokkanen: Hyönteiset biotorjuntavektoreina
20.4. Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa: Mäntypistiäisten pitkäaikaiset kannanvaihtelut
21.9. Lauri Kaila: Perhosten systematiikka muutosten kourissa
19.10 Pekka Pamilo: Kekomuurahaisen (Formica rufa –ryhmä) evoluutio: sosiaalisen organisaation, erilaistumisen ja risteytymisen kudelma
16.11. Ilkka Teräs: Mehiläispesien niveljalkaiset.
14.12. Ilkka Teräs kertoi Pyhtäälle ja Ruotsinpyhtäälle tehdystä kevätretkestä.
Ilpo Mannerkoski kertoi Ahvenanmaalle tehdystä kesäretkestä.
Ilkka Teräs kertoi Uppsalasta 29.7-4.8 pidetystä kokouksesta XXVII Nordic-Baltic Congress of Entomology

Kokouksissa esitettiin yhteensä 33 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Tom Clayhills (1), Lena Huldén (1), Reijo Jussila (5), Jere Kahanpää (1), Martti Koponen (1), Arno Kullberg (1), Erkki Laasonen (1), Ilpo Mannerkoski (3), Matti Nuorteva (1), Juho Paukkunen (2), Pertti Rassi (2), Pekka Valtonen (5), Matti Viitasaari (1), Veli Vikberg (8). Tiedonannoissa käsiteltiin seuraavia hyönteisryhmiä: kaksisiipiset (2), kovakuoriaiset (11), nivelkärsäiset (1), täit (1), perhoset (1), pistiäiset (19). Niissä ilmoitettiin 25 Suomen faunalle uutta lajia ja 12 uutta maakuntalöytöä. Niissä ilmoitettiin myös 3 tieteelle uutena kuvattua lajia. Kokouksissa kävi keskimäärin 23 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Pyhtäälle ja Ruotsinpyhtäälle 27.5. Osanottajia oli 17 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Ahvenanmaalle10.6–16.7. Osanottajia oli yhteensä 30 jäsentä ja 10 perheenjäsentä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica 18. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona, yhteensä 256 sivua.

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski. Sarjan päätoimittajana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FT Jouni Sorvari. Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kolme apurahaa: Olli Autio, 1000 € tutkimukseen: Ahvenanmaan kosteikkojen semiakvaattisten sääskien (Diptera: Nematocera) monimuotoisuus ja yhteisörakenne. Sami Kivelä, 680 € tutkimukseen: Insect reproductive strategies in diverse environments. Gerris lacustris keräyksiä eripuolelta maata. Noora Vartija, 1360 € tutkimukseen: Sienisääskien (Diptera: Mycetophilidae) mikrohabitaattipreferenssit: eroaako lahopuiden sienisääskilajisto luonnon- ja talousmetsien välillä?

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin yksi apuraha: Riikka Kaartinen, 2000 € tutkimukseen: Valtakunnallinen tammen äkämäpistiäiskartoitus. Sini Ooperin, Juho Paukkusen, Tuuli Tikkamäen, Sanna Välimäen ja Liisa Vihervuoren osallistumista Upsalan hyönteistieteelliseen kongressiin, XXVII Nordic-Baltic Congress of Entomology, tuettiin 600 € matka-apurahalla

Professori Esko Kankaan seuralle lahjoittama hyönteiskokoelma myytiin Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja saaduilla varoilla perustetaan lahjoitusehtojen mukainen Professori Esko Kankaan rahasto. Rahaston ohjesäännön laadinta aloitettiin.

Kunnianosoitukset

Seura myönsi vuosikokouksessaan hopeisen Saalas-mitalin Reijo Jussilalle ja Veli Vikbergille.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2010), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (2008), sihteerinä FT Lena Huldén (2009), rahastonhoitajana LuK Matti Viitasaari (2008) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (2010). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Pertti Rassi (2009) ja intendentti Larry Huldén (2009).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja agronomi Sini Ooperi. Retkisihteerinä on toiminut ympäristöneuvos Pertti Rassi. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa.

Maksut

Jäsenmaksu oli 10 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 23 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat 8 henkilöä: Maria Heikkilä, Risto Horneman, Jari Hyvärinen, Lassi Jalonen, Iiro Kakko, Timo Lehto, Laura Pulli ja Henri Vanhanen.

Vuoden aikana kuolivat seuran pitkäaikaiset jäsenet Elina Hirvenoja, Juho Alvas ja Max von Schantz sekä kirjeenvaihtajajäsen Ernst Horber, USA. Jäsenrekisteristä poistettiin 7 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului 25 kirjeenvaihtajajäsentä ja 296 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

Kokoukset

Seuralla oli 72. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Syyskuun kokous pidettiin yhdessä Hämeenlinnan hyönteiskerho Cupidon kanssa Stone Galleryssa ja muut kokoukset Tieteiden talossa. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

20.1. Lena Huldén: Niveljalkainen vihollinen
17.2. Jouni Sorvari: Kekomuurahaiset ja metsäluonnon muutokset.
17.3. Jani Pellikka ja Larry Huldén: Kuinka monta hirvikärpästä mahtuu savolaiseen hirveen?
21.4. Helena Koivulehto ja Heidi Viljanen: Madagaskarin lantakuoriaisten ekologia ja evoluutiohistoria
22.9. Matti Nuorteva: Meripihkasta löydetyt hyönteiset
20.10. Sini Ooperi: Tulokashyönteisten levintämahdollisuuksien simulointi — kohdelajina koloradonkuoriainen
17.11. Esko Hyvärinen: Tuli ja säästöpuut metsien kovakuoriaislajiston suojelussa
15.12. Ilkka Teräs kertoi Tammisaaren Gullöön tehdystä kevätretkestä. Antti Pekkarinen kertoi Viron Setumaahan tehdystä retkestä. Pertti Rassi kertoi Rantasalmelle tehdystä kesäretkestä.

Kokouksissa esitettiin yhteensä 31 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Antti Haarto (1), Eero Helve (1), Larry Huldén (1), Martti Kuisma (1), Reijo Jussila (3), Arno Kullberg (2), Ilpo Mannerkoski (3), Jyrki Muona (1), Juho Paukkunen (3), Martti Raekunnas (1), Pertti Rassi (4), Ilkka Teräs (1), Pekka Valtonen (2), Matti Viitasaari (1), Veli Vikberg (10). Tiedonannoissa käsiteltiin seuraavia hyönteisryhmiä: kaksisiipiset (1), kovakuoriaiset (9), nivelkärsäiset (2), perhoset (4), pistiäiset (19). Niissä ilmoitettiin 15 Suomen faunalle uutta lajia ja 6 uutta maakuntalöytöä. Niissä ilmoitettiin myös 1 tieteelle uusi kuvattu suku ja laji, 1 tieteelle kuvaamaton laji, 1 Itä-Fennoskandialle uusi laji ja 2 Pohjois-Euroopalle uutta lajia. Kokouksissa kävi keskimäärin 25 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Tammisaaren Gullöön 27–28.5. Osanottajia oli 21 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Etelä-Savoon, Rantasalmelle 26.6–2.7. Osanottajia oli yhteensä 17 henkilöä.
Seura teki yhdessä Viron Luonnontutkijain Seuran (Eesti Looduseuurijate Selts) Hyönteisjaoston ja Helsingin Hyönteistieteellisen Yhdistyksen kanssa retken Kaakkois-Viroon 31.7-4.8. Osallistujia oli 31 henkilöä.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica 17. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona, yhteensä 414 sivua.

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski. Sarjan päätoimittajana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FT Jouni Sorvari.
Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kolme apurahaa: Heli Suurkuukka, 800 € tutkimukseen: Suomalaisen vihertytönkorennon (Coenagrion armatum) pariutumismenestykseen vaikuttavat ominaisuudet ja koiraiden pariutumisaikainen käyttäytyminen. Tuuli Tikkamäki, 1 200 € tutkimukseen: Täpläkukkajäärän (Leptura maculata) kannanvaihtelu ja ekologia. Varpu Vahtera, 2 000 € tutkimukseen: Seppien fylogeniaa

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin kaksi apurahaa: Tomi Luoto, 2000 € tutkimukseen: Surviaissääskien vedessä elävien toukkavaiheiden laji- ja yhteisöekologian tunnistamiseen sekä niiden pääkapseleihin perustuvan taksonomisen tunnistamisen kehittämiseen. Jouni Penttinen, 1 120 € tutkimukseen: Liekosääskien (Diptera, Cecidomyiidae, Porricondylinae) mikrohabitaattivaatimukset.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2007), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (2008), sihteerinä FT Lena Huldén (2009), rahastonhoitajana LuK Matti Viitasaari (2008) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (2007). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Pertti Rassi (2009) ja intendentti Larry Huldén (2009).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja agronomi Sini Ooperi. Retkisihteerinä on toiminut ympäristöneuvos Pertti Rassi. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa.

Maksut

Jäsenmaksu oli 10 €, perheenjäseneltä 2 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 18 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat 9 henkilöä: Riikka Kaartinen, Matti Koivikko, Tommi Salin, Noora Vartija, Ayco Tack, Mika Rahko, Erna Suutari, Helena Koivulehto, Hannu Koski.
Vuoden aikana jäsenrekisteristä poistettiin 3 henkilöä. Vuoden lopussa seuraan kuului 42 kirjeenvaihtajajäsentä ja 295 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
Kokoukset

Seuralla oli 71. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

21.1. Heikki Helanterä: Sosiaaliset hyönteiset ja itsekkäät työläiset.
18.2. Jyrki Muona: Karhunkaisista täydelliseen muodonvaihdokseen – niveljalkaisten luokittelu
18.3. Larry Huldén: Keräysmatka Kuollan niemimaalle kesällä 2004
15.4. Kai Ruohomäki: Tunturimittarin joukkoesiintymät
16.9. Jyrki Muona: Onko määrittäminen sittenkään vaikeaa?
21.10. Atte Komonen: Käävät hyönteisten elinympäristönä
18.11. Arja Kaitala: Mitä hyötyä hyönteisnaaraille on polyandriasta? Esimerkkejä perhosista ja vesimittareista
16.12. Pertti Rassi kertoi Lohjan ja Karjaan seudulle tehdystä kevätretkestä. Ilkka Teräs kertoi Kilpisjärvelle tehdystä kesäretkestä.

Kokouksissa esitettiin yhteensä 38 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Niclas Fritzén (3), Antti Haarto (1), Lena Huldén (1), Risto Iivarinen (1), Reijo Jussila (5), Sakari Kerppola (1), Martti Koponen (1), Arno Kullberg (2), Ilpo Mannerkoski (1), Jyrki Muona (1), Juho Paukkunen (2), Matti Raekunnas (1), Pertti Rassi (2), Ilkka Teräs (1), Gergely Varkonyi (1), Pekka Valtonen (2), Veli Vikberg (12)
Tiedonannoissa käsiteltiin seuraavia hyönteisryhmiä: nivelkärsäiset (1), perhoset (3), kaksisiipiset (4), pistiäiset (26) ja kovakuoriaiset (6). Niissä ilmoitettiin 36 Suomen faunalle uutta lajia, 18 uutta maakuntalöytöä sekä 2 Suomesta hävinneeksi luokitettua lajia. Niissä ilmoitettiin myös 1 tieteelle uusi kuvattu laji, 2 tieteelle kuvaamatonta lajia, 1 Euroopalle uusi laji, 1 Pohjois-Euroopalle uusi laji, 1 Pohjoismaille uusi laji ja 1 Ruotsille uusi laji. Tämän lisäksi korjattiin uudessa pohjoismaisessa kovakuoriaisluettelossa esiintyvä virhe. Kokouksissa kävi keskimäärin 26 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Lohjan ja Karjaan seudulle 28.5. Osanottajia oli 19 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Lappiin, Kilpisjärvelle 16.-30.7. Osanottajia oli yhteensä 24 henkilöä. Seura sai avustusta Ympäristöministeriöltä toiminta-avustuksen, jota käytettiin mm. retkitoimintaan ja retkillä kerätyn materiaalin raportointiin.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica 16. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona, yhteensä 320 sivua.

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski. Sarjan päätoimittajana on toiminut FT Kai Ruohomäki ja toimittajana FT Matti Koivula.
Avustavina toimittajina toimivat dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääksjärvi ja dos. Pekka Vilkamaa.

Muu toiminta

Seura antoi Ympäristöministeriölle lausunnon TST-ryhmän mietinnöstä: Ehdotus biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämisestä. Osa II Erityisseurannat.
Seura järjesti määritysseminaarin 16.9. Seminaarissa esiteltiin verkkomääritystyökaluja ja siihen liittyviä asioita.

Seura kunnosti hallussaan olevan Esko Kankaan hyönteiskokoelman.

Seura päätti pitää yhteyttä jäsenistöönsä pääosin sähköpostin välityksellä.

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin kaksi tutkimusapurahaa: Riikka Smolander, 900 € tutkimukseen: Resurssien määrän ja laadun vaikutus uhanalaisen viherukonkorennon (Aeshna viridis) munintapaikan valintaan. Sini Olander, 1 600 € tutkimukseen: Developing Indices to Monitor Immigration and Dispersal Risks of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata, Say) : Computational Methods and Models for Invasion Risk Assessments and Prediction of Invasion Pattern in Landscape Fabric.

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta jaettiin kolme tutkimusapurahaa: Teemu Nieminen, 900 € tutkimukseen: Merenkurkun luonnonsuojelullisesti arvokkaiden merenrantaniittyjen vaaksiaiset (Diptera, Tipulidae). Marja Kolari, 900 € tutkimukseen: Hakkuutähdekasojen merkitys tuhohyönteisten houkuttimina. Niclas Fritzén, 500 € tutkimukseen: Utredning av identiteten av två för Finland nya spindelparasiterande Zatypota-arter (Ichneumonidae, Pimplinae)

Kunnianosoitukset

Seura myönsi vuosikokouksessaan hopeisen Saalas-mitalin Ilpo Rutaselle ja Risto Iivariselle. Osmo Peltonen kutsuttiin seuran kunniajäseneksi.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2007), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (2008), sihteerinä FT Lena Huldén (2006), rahastonhoitajana LuK Matti Viitasaari (2008) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (2007). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Pertti Rassi (2006) ja intendentti Larry Huldén (2006).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja agronomi Sini Ooperi. Retkisihteerinä on toiminut ympäristöneuvos Pertti Rassi. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa.

Maksut

Jäsenmaksu oli 10 €, perheenjäseneltä 2 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 16 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat 9 henkilöä: Karita Haapasalo, Lea Heikkinen, Arsi Ikonen,
Jukka Kettunen, Leena Laasonen, Teemu Nieminen, Pasi Sihvonen, Tuuli Tikkamäki, Pekka Tokola.

Vuoden aikana kuolivat seuran jäsenet Jorma Wettenhovi, Erkki Junnikkala ja Lauri Saxén. Vuoden lopussa seuraan kuului 42 kirjeenvaihtajajäsentä ja 289 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

Kokoukset

Seuralla oli 70. toimintavuotensa aikana 8 kokousta. Helmikuun kokous oli vuosikokous ja lokakuun kokous syyskokous. Kokouksissa pidettiin seuraavat esitelmät tai selostukset:

16.1. Ilari Sääksjärvi, Loispistiäisten monimuotoisuus Perun Amazoniassa
20.2. Bengt Ehnström, De skogslevande skalbaggarna i Sverige möter modernt skogsbruk
19.3. Pasi Sihvonen: Lehtimittareiden luokittelu – Eurooppakeskeisen tutkimuksen aiheuttamat ongelmat
16.4. Pertti Rassi, Paahdeympäristöjen kovakuoriaiset
17.9. Lena Huldén: Anopheles-lajit, ilmasto ja endeeminen malaria Suomessa 1800-luvulla
15.10. Marianne Fred: Isoapollon elinympäristövaatimukset. Miten isoapollon Suomessa käy?
19.11. Stephen Venn: Miten voit purohyrrä?
17.12. Ilkka Teräs kertoi Pohjois-Hämeeseen Viitasaarelle tehdystä kesäretkestä.
Antti Pekkarinen kertoi Norsk Entomologisk Foreningin 100-vuotis juhlasta sekä retkestä Ahvenanmaalle kesällä 2004

Kokouksissa esitettiin yhteensä 33 tiedonantoa. Niitä esittivät seuraavat henkilöt: Tom Clayhills (1), Niclas Fritzén (1), Niclas Fritzén & Larry Huldén (1), Antti Haarto (1), Reijo Jussila (2), Jere Kahanpää (1), Jari Kaitila (1), Sakari Kerppola (1), Sakari Kerppola & Antti Haarto (1), Martti Koponen (1), Arno Kullberg (2), Jaakko Kullberg (1), Erkki Laurinharju (1), Ilpo Mannerkoski (5), Petri Martikainen (1), Lauri Paasivirta (1), Juho Paukkunen (1), Pertti Rassi (1), Ilpo Rutanen (1), Ilkka Teräs (1), Veli Vikberg (9). Tiedonannoissa käsiteltiin seuraavia hyönteisryhmiä: nivelkärsäiset (1), perhoset (3), kaksisiipiset (6), pistiäiset (15), kovakuoriaiset (9) ja pihtihäntäiset (1). Niissä ilmoitettiin 31 Suomen faunalle uutta lajia ja 33 uutta maakuntalöytöä. Kokouksissa kävi keskimäärin 24 henkilöä.

Retket

Kevätretki tehtiin Lappeenrantaan ja Imatralle 22-23.05.2004. Osanottajia oli 16 henkilöä.
Kesäretki tehtiin Pohjois-Hämeeseen Viitasaaren-Pihtiputaan seudulle 29.6-5.7. Osanottajia oli yhteensä noin 20 henkilöä. Seura sai avustusta Ympäristöministeriöstä retkitoimintaa ja niillä kerätyn materiaalin raportointia varten. Seura tuki myös suomalais-virolaista retkeä Ahvenanmaalle.

Julkaisutoiminta

SHS:n, HHY:n, SPS:n ja TEKS:n yhdessä julkaiseman sarjan Entomologica Fennica 15. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona, yhteensä 256 sivua.

Sarjan toimituskunnassa on SHS:n edustajana ollut dos. Ilkka Teräs, varalla MMM Ilpo Mannerkoski. Sarjan päätoimittajana on toiminut dos. Niklas Wahlberg ja toimittajana FT Matti Koivula.
Toimintavuoden aikana lehteen on nimitetty avustaviksi toimittajiksi dos. Jyrki Muona, FT Ilari Sääkslahti ja dos. Pekka Vilkamaa.

Muu toiminta

Antti Pekkarinen edusti seuraa Norsk Entomologisk Foreningin 100-vuotisjuhlassa 5.6. 2004.

Marraskuussa 2003 pidetyn juhlakokouksen "250 vuotta suomalaista hyönteistiedettä" esitelmät julkaistaan Luonnon Tutkijan numerossa 3/108.

Apurahat

Professori Uunio Saalaan stipendirahastosta jaettiin viisi tutkimusapurahaa: Marianne Mayer, 500 € tutkimukseen: Pikkuapolloperhosen palauttaminen Uudellemaalle, Tanja Kyykkä, 1000 € tutkimukseen: Hämähäkkilajiston (Araneae) muutos korkeuden funktiona Tunturi-Lapissa, Pekka Majuri, 1000 € tutkimukseen: Pohjaeläinanalyysit ja habitaattimittaukset virtavesien ekologisten riskien arvioinnissa, Liisa Vihervuori, 1000 € tutkimukseen: Siirtogeenisten koivujen (Betula pendula) herbivoriresistenssi, Sanna Välimäki, 1000 € tutkimukseen: Runkohaapsasen (Saperda carcharias) merkitys haavikoille ja hybridihaavikoille.

Tohtori V.J. Karvosen stipendirahastosta päätettiin jakaa neljä tutkimusapurahaa: Tiina Avomaa ja Minttu Kataja, 1000 € tutkimukseen: Isolaakasittiäisen (Onthophagus gibbulus) viimeisen Suomen esiintymän biologiasta ja suojelusta, Johanna Alakerttula, 1000 € tutkimukseen: UV-B säteilyn vaikutus tunturimittareiden immuniteettikykyyn, Mikko Heini, 800 €, tutkimukseen: Hevosmuurahaisten yhdyskuntarakennetta ja pesintäekologia, J. Albert Vallunen, 800 € tutkimukseen: Dictyopharidae-kaskasheimon (Homoptera, Auchenorryncha) molekyylifylogeneettiset suhteet.

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Puheenjohtajana on ollut dos. Ilkka Teräs (erovuorossa v. 2007), varapuheenjohtajana MMM Ilpo Mannerkoski (2005), sihteerinä FT Lena Huldén (2006), rahastonhoitajana LuK Matti Viitasaari (2005) ja kirjastonhoitajana dos. Jyrki Muona (2007). Hallituksen muina jäseninä ovat olleet ympäristöneuvos Pertti Rassi (2006) ja intendentti Larry Huldén (2006).

Tilintarkastajina ovat toimineet ekonomi Arno Kullberg ja DI Risto Iivarinen sekä varatilintarkastajina FM Ilpo Rutanen ja optikko Jorma Wettenhovi. Retkisihteerinä on toiminut ympäristöneuvos Pertti Rassi. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 9 kertaa.

Maksut

Jäsenmaksu oli 10 €, perheenjäseneltä 2 €. Entomologica Fennican jäsentilaushinta oli 16 €.

Jäsenistö

Uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat 15 henkilöä: Diane Alaruikka, Jens-Ole Hedman, Jere Kahanpää, Minttu Kataja, Sanna Kataja-aho, Liina Kjellberg, Miia Käär, Leena Lindström, Anne Lyytinen, Marianne Mayer, Sini Olander, Mikko Talas, Sanna Välimäki, Ville Welling, Tiina Ylioja.

Vuoden aikana kuolivat seuran jäsenet Veli Skarra, Eino Räsänen (9.7), Martti Markkula (27.7) ja Martin Meinander (16.12). Vuoden lopussa seuraan kuului 42 kirjeenvaihtajajäsentä ja 281 varsinaista jäsentä.

Sivun alkuun