Hyönteiset Tieteen termipankkiin

Tieteen kansallinen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Hyönteistieteessä on perinteisesti käytetty runsaasti latinankielistä terminologiaa, mikä saattaa viedä huomion pois itse asiasta ja olla kynnyksenä hyönteisharrastuksen aloittamiselle. Hämmentävää on myös se, että eri hyönteisryhmien rakennetta kuvataan eri termein. Suomenkielinen terminologia on tärkeää yleistajuistamisessa ja opetuksessa, ja lisäksi suomen kieltä käyttäen voidaan yhtenäistää mm. hyönteisten rakenteeseen liittyviä nimityksiä. Tämä helpottaa niin määrityskaavojen luomista kuin niiden ymmärtämistä.

Tieteen termipankki - hyönteistiede

Tieteen termipankki etsii eri alojen asiantuntijoita, myös hyönteistieteilijöitä, mukaan termityöhön, joka tarkoittaa mm. käsitteiden määrittelyä ja niiden välisten suhteiden kuvaamista. Myös suomenkielisten nimitysten kehittäminen on olennainen osa termityötä.  

Työskentely tapahtuu wiki-alustalla rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa. Lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun. Termipankki tukee työskentelyä koulutuksin ja perehdytyksin sekä korvaamalla näistä aiheutuvia matkakuluja. 

Hanke toimii Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa. Infrastruktuurihanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto. Hankkeen johtaja on prof. Tiina Onikki-Rantajääskö.  Kysymyksiin vastaavat hankkeen tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä (etunimi.pitkanen@helsinki.fi) ja dos. Nina Laurenne (etunimi.sukunimi@suomenhyonteistieteellinenseura.org).