Apurahat

Suomen Hyönteistieteellinen Seura myöntää apurahoja opinnäytetöihin, tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvikekuluihin. Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä kustannussuunnitelma.


Jaettava summa on yhteensä n. 12 000 euroa. Gradun kuluihin voi saada tukea 500 € ja muihin hankkeisiin enintään 3000 €. Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin
Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen.

Apurahahakemuksen viimeinen jättöpäivä on 24.1.2019. Hakemus palautetaan Ilpo Mannerkoskelle (ilpo.mannerkoski@ymparisto.fi).

Apurahan käytöstä tehdään selvitys vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Myönnetyt apurahat julkistetaan helmikuun vuosikokouksessa ja maksetaan huhtikuun lopussa.

Tallenna hakemus ensin omalle koneellesi ja täytä vasta sitten.

Lataa hakemus